Kouluverkko kaupunginvaltuustossa

14.10.2016

Nyt käsittelyssä oleva palveluverkkoasia on yksi merkittävimmistä päätöksistä ainakin tämän valtuuston osalta. Valmistelu ja esitys pohjautuu tässä salissa viime marraskuussa tehtyyn valtuustostrategian hyväksymiseen. Imatra tekee tulevaisuuden -strategia nojaa hyvinvointiin ja elinvoimaan sekä uudistuviin toimintatapoihin. Palveluverkko sopii kaikkiin edellä mainittuihin tavoitteisiin.

 

Miksi tarvitsemme muutosta? Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia. Elämä tässä ja nyt ei tulevaisuuden suunnittelussa riitä vaan tarvitaan suuntaviivoja sille, miten tulevaisuudessa toimitaan, jos ja kun tarvetta toimimiseen tulee. Yksi iso Imatraan ja kaikkiin kuntiin vaikuttava muutos on tuleva maakuntahallinto. Iso osa budjetistamme tulee jatkossa poistumaan kokonaan päätösvallastamme. Tähän tulevaan tilanteeseen Imatralla on alettu etupainotteisesti varautua.

 

 

Osa tätä tulevaisuuteen varautumista on palveluverkkoratkaisu. Valmistelussa ja sen yhteydessä käydyissä keskusteluissa on jo pitkään ollut ajatus panostamisesta opetuksen sisältöön seinien sijaan. On fakta, että rakennuskantamme on pääosin tulevina vuosina kunnostuksen tarpeessa. Ja kun samaan aikaan oppilasmäärä on vuosien saatossa ollut laskeva, on laskennallinen neliömäärä per oppilas kasvanut ja tämä on johtanut suhteellisesti aiempaan suurempiin kiinteistökuluihin per oppilas.

 

Uskon, ettei lähihistoriassa, tuskin koskaan ole tehty valmistelua samalla tarkkuudella; on selvitetty esim. koulumatkoja, kustannuksia, kiinteistöjen kuntoa, investointitarpeita, aikataulua ja on tehty lapsivaikutusten arviointi. Kaikki prosessin aikana esiin nousseet jatkoselvitystarpeet on selvitetty, mielipiteitä on kuultu ja vaihdettu ja niin hallitus kuin valtuustokin ovat pitäneet seminaareja aiheen tiimoilta.

 

Olen erityisen iloinen siitä, että eri vaihtoehtojen vertailu perusopetuksen laatutekijöiden, opetussuunnitelman perusteiden, oppimisympäristöjen ja tukipalvelujen näkökohdista on tehty yksityiskohtaisesti rehtoreiden, siis koulumaailman tuntevien ammattilaisten, toimesta. Ammattilaiset ovat tulleet lopputulemaan, jossa yhtenäiskouluissa saavutetaan parhaat mahdolliset edellytykset mm.  oppimiselle, valinnaisuudelle ja tukipalveluille. Samoin yhtenäiskoulukiinteistöjen monikäyttöisyys kiinteistötehokkuuden ja yhteisöllisyydenkin näkökulmasta on erittäin hyvä tavoite ja periaate.

 

Vaikka tulevaisuuden haaste tulojen vähenemisen osalta on talouteen liittyvä, talous ei kuitenkaan, ainakaan minun, eikä monen muunkaan, mielestä ole päämotiivi. Oleellinen asia on panostaminen opetuksen sisältöön. Kouluverkkoratkaisuna yhtenäiskoulu nykyisen rakenteen sijaan tulee pitkällä aikavälillä näkymään arviolta noin 1,5 miljoonan euron vuokrasäästöinä. Päättäjien tehtävänä on huolehtia ja sitoutua siihen, että tätä resurssia tullaan käyttämään opetuksen laadun, opetusympäristön, opettajien täydennyskoulutuksen, tukipalveluiden saatavuuden sekä kalustohankintojen lisäämiseksi.

 

Hyvät valtuutetut,

Valtuutettuina meidän tulee tehdä päätös tulevaisuuteen peilaten ja laatuun panostaen. Siksi tämä palveluverkkoratkaisu on tarpeellinen ja toteutuksen aloittaminen välttämätöntä; niin talouden kuin ennen kaikkea laadun ja sisällön näkökulmasta.

 

 

 

 

 

24.04.2017Kaupunginjohtajan valinta, kaupunginvaltuusto
18.03.2017Hannu Sopasen muistokonsertti
11.02.2017Imatran uuden teatetrin avajaiset
19.12.20166. luokkalaisten itsenäisyyden ja joulun juhla
14.12.2016Talousarviovaltuusto
13.12.2016Tiina Wilén-Jäppisen muistovaltuusto
06.12.2016Itsenäisyyspäivän juhla Kulttuuritalo Virrassa
14.10.2016Kouluverkko kaupunginvaltuustossa
08.10.2016Kulttuuritalo Virta 30 v
20.06.2016Tilinpäätösvaltuusto

Siirry arkistoon »