Minulle tärkeää


Tarkalla taloudenhoidolla luodaan edellytykset turvalliselle ja
vastuunkantavalle elinympäristölle
Tarkka taloudenpito, investointien huolellinen harkinta, laskelmien ja
kustannushyöty-analyysien teko sekä maltilllinen kunnallisverotus
johtavat kuntalaisten kannalta parhaaseen lopputulokseen. Hyvin
hoidettu talous mahdollistaa panosten ohjaamisen tarvittaviin
kuntalaisten tarvitsemiin palveluihin.

Lapsille ja nuorille varmistetaan parhaat mahdolliset lähtökohdat
tulevaisuuteen panostamalla laadukkaaseen päivähoitoon,
koulutukseen ja harrastusmahdollisuuksiin
Menestyvä ja elinvoimainen kaupunki huolehtii kaikkien väestö- ja
ikäryhmien tarpeista. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää
lasten ja nuorten tilanteeseen. Lasten päivähoitomahdollisuuksista
on huolehdittava. Nuorille tulee taata laadukkaita koulutus- ja
harrastusmahdollisuuksia. Saatavuus ja laatu tulee mielestäni aina
ennen palvelun sijaintipaikkaa! Panostamalla lapsiin ja nuoriin takaamme
menestyksekkään ja turvallisen tulevaisuuden.

Yrittäjyyttä arvostetaan ja yrittäjyyteen kannustetaan
Kunnallisella päätöksenteolla tulee taata suotuisa ympäristö niin
olemassa oleville kuin uusillekin yrityksille. Yrittäjyyttä on kannustettava
kaikin mahdollisin keinoin. Kaupungin hankintojen on oltava avoimia.

Imatra kehittyy entistä elinvoimaisemmaksi kaupungiksi
Imatran on oltava houkutteleva asuinympäristö nykyisille ja uusille
asukkaille. Muuttotappiosta ollaan saatu suunta käännettyä muuttovoiton
puolelle. Tämän kehityksen jatkuminen edellyttää, kaupunkimme pystyy
tarjoamaan elämisen edellytyksiä muun muassa positiivisen ilmapiirin,
työn, asunnon, päivähoidon ja peruspalveluiden turvaamisen kautta.
Elinvoimainen kaupunki laadukkailla palveluillaan ja rauhallisella
luonnonkauniilla ympäristöllään houkuttelee myös ulkopaikkakuntalaisia
muuttajia.

Peruspalvelut

Jokaisella kuntalaisella tulee olla riittävät mahdollisuudet saada
tarvitsemansa palvelut laadukkaasti. Palveluiden tarjonta kiristyvässä
kuntataloudessa on hoidettava toimintaa tehostamalla ja rakenteita uudistamalla.  

Tietoa ja taitoa kotikaupungin parhaaksi! Pää pilvissä, jalat tukevasti maassa.