Minulle tärkeää


Tarkalla taloudenhoidolla luodaan edellytykset turvalliselle ja vastuunkantavalle elinympäristölle
Tarkka taloudenpito, investointien huolellinen harkinta, laskelmien ja kustannushyöty-analyysien teko sekä maltilllinen kunnallisverotus johtavat kuntalaisten kannalta parhaaseen lopputulokseen. Hyvin
hoidettu talous mahdollistaa panosten ohjaamisen tarvittaviin kuntalaisten tarvitsemiin palveluihin.

Lapsille ja nuorille varmistetaan parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuteen panostamalla laadukkaaseen päivähoitoon, koulutukseen ja harrastusmahdollisuuksiin
Menestyvä ja elinvoimainen kaupunki huolehtii kaikkien väestö- ja ikäryhmien tarpeista. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää lasten ja nuorten tilanteeseen. Lasten päivähoitomahdollisuuksista on huolehdittava. Nuorille tulee taata laadukkaita koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia. Saatavuus ja laatu tulee mielestäni aina
ennen palvelun sijaintipaikkaa! Panostamalla lapsiin ja nuoriin takaamme menestyksekkään ja turvallisen tulevaisuuden.

Yrittäjyyttä arvostetaan ja yrittäjyyteen kannustetaan
Kunnallisella päätöksenteolla tulee taata suotuisa ympäristö niin olemassa oleville kuin uusillekin yrityksille. Yrittäjyyttä on kannustettava kaikin mahdollisin keinoin. Kaupungin hankintojen on oltava avoimia.

Imatra kehittyy entistä elinvoimaisemmaksi kaupungiksi
Imatran on oltava houkutteleva asuinympäristö nykyisille ja uusille asukkaille. Imatralle tulee saada uusia asukkaita - se on edellytys kaupungin elinvoimaisuudelle. Uusia asukkaita houkutellaksemme meidän tulee pitää huolta työpaikkakehityksestä sekä monipuolisista asumisen mahdollisuuksista. Elinvoima rakentuu myös positiivisen ilmapiirin, päivähoidon ja peruspalveluiden turvaamisen kautta. 
Uskon vahvasti, että elinvoimainen kaupunki laadukkailla palveluillaan, rauhallisella luonnonkauniilla ympäristöllään ja kohtuullisilla elämisen kustannuksilla houkuttelee myös ulkopaikkakuntalaisia muuttajia.

Peruspalvelut

Jokaisella kuntalaisella tulee olla riittävät mahdollisuudet saada tarvitsemansa palvelut laadukkaasti. Palveluiden tarjonta kiristyvässä kuntataloudessa on hoidettava toimintaa tehostamalla ja rakenteita uudistamalla. Tämä edellyttää muutosvalmiutta niin päättäjiltä kuin kuntalaisilta.   

Tietoa ja taitoa kotikaupungin parhaaksi! Pää pilvissä, jalat tukevasti maassa.