Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinta

16.08.2021

Arvoisat valtuutetut

 

Lämmin kiitos luottamuksesta omasta ja koko puheenjohtajiston puolesta.

 

Lämpimät onnittelut teille kaikille valinnastanne kaupunginvaltuutetuiksi. Valtuutettuina käytätte kaupungin ylintä päätösvaltaa, joka pohjautuu kuntalaisilta saamaanne luottamukseen. Käyttäkää tätä luottamusta viisaasti.

Kaupunginvaltuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalaki korostaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana. Tässä johtajuudessa oleellista on tulevaisuuteen suuntautunut ote. Valtuuston tulee huolehtia koko kaupunkikonsernin toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottamisesta ja linjaamisesta. Valtuusto päättää hallinnon järjestämisestä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja hyväksyy talousarvion.

Jotta me valtuustona onnistumme kuntalain meille asettamissa vaatimuksissa, meidän tulee hahmottaa koko kaupunkikonsernin toiminta. Tämä edellyttää meiltä pienten yksityiskohtien kautta muodostuvan kokonaisuuden hallintaa. Meidän tehtävä on päättää visio ja strategia: minkälainen kaupunki Imatra tulevaisuudessa on ja miten asettamamme tavoitetila saavutetaan.

 

Laaja-alainen ymmärtäminen edellyttää meiltä kaikilta paljon. Meillä on toisaalta kullakin sisimmässämme omat arvomme, kuntalaisilta saamamme palaute ja toiveet, viranhaltijoilta saatavat faktat ja lainsäädännöstä tulevat reunaehdot. Näiden pohjalta meidän tulee löytää paras mahdollinen kokonaisuus. Se tarkoittaa väistämättä sitä, että joudumme tekemään kompromisseja, todennäköisesti jopa luopumaan osasta ajatuksiamme. Ratkaisuna ei saattaakin olla miksei. Parhaan mahdollisen kokonaisuuden tavoittelussa saatamme ja todennäköisesti joudummekin tilanteeseen, jossa meidän on valittava tai nähtävä asiassa uusia puolia. Tällaisissa tilanteissa mitataan onnistuminen valtuustotasolla.

 

Kompromissien ja valintojen tekeminen ei aina ole helppoa. Kun meillä valtuutettuina on tiedossamme kaikki ne faktat, jotka asiaan liittyvät, uskon, että voimme tehdä hyvillä mielin vaikuttavia päätöksiä. Puheenjohtajana lupaan tehdä parhaani sen osalta, että valtuustolla on käytettävissään mahdollisimman laaja tietopohja päätöksenteon tueksi. Se tarkoittaa, että tulemme istumaan seminaareissa, iltakouluissa ja erilaisissa tilaisuuksissa kuulemassa, oppimassa ja keskustelemassa. Inhimillinen pääoma lisääntyy, kun tieto lisääntyy ja kun toimimme vuorovaikutuksessa toinen toistemme kanssa. Vuorovaikutus, erityisesti uuden luomisen kannalta tärkeä kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus, on tärkeää erilaisten ideoiden vaihdolle. Toivotaan, että pandemiatilanne mahdollistaa meidän fyysiset kokoontumiset.

Yhteisen hyvän hahmottaminen syntyy keskustelun kautta. Yhteiset päätökset edellyttävät luottamusta. Luottamus syntyy siitä, että opimme tuntemaan toisemme, arvostamme toisiamme ja kunnioitamme toisiamme.

 

Imatralla on usean valtuustokauden mittainen perinne etukenossa tehdyistä strategisista päätöksistä. Päätöksentekokulttuuriin on valtaosassa asioita kuulunut hyvä yhteistyö. Meillä on pääosin ollut hyvinkin selkeä vastuunjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Valmistelu on lähtenyt poliittisista linjauksista, valmistelu on ollut operatiivista työtä ja päätöksenteko on tehty siellä, missä se kuuluukin tehdä: poliittisissa toimielimissä. Tästä periaatteesta on syytä pitää kiinni – jokainen, niin luottamushenkilö kuin viranhaltija, toimikoon siellä ja silloin, missä ja milloin toimia kuuluu.

 

Etukenossa tehdyt strategiset päätökset mm. palveluverkosta, hallinnon keventämisestä tai vaikkapa yhtiöiden kautta aikaansaatavasta modernista, tehokkaasta ja vaikuttavasta toiminnasta ovat edesauttaneet sitä, että Imatralla tämä uusi valtuustokausi voidaan aloittaa helpommista lähtökohdista kuin monessa muussa suomalaisessa kunnassa. Meillä talous on ollut tasapainossa jo useita vuosia peräkkäin. Tämä on mahdollistanut kuntalaisten palveluiden kehittämisen ja edelleen laajan palvelutarjonnan ylläpitämisen.

Haasteemme ovat koko suomalaisen kuntakentän kanssa yhteiset. Korona-ajan jälkeiset haasteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus mullistaa kuntatalouden ja valmistautuminen siihen taloussuunnittelukausien osalta on aivan lähitulevaisuudessa edessä, kun talousarviovalmistelu aloitetaan. Imatralla haasteenamme on lisäksi valitettavan suppea elinkeinorakenne, massiivisen suuri työttömyysaste, väestön ikärakenteen vinoutuminen ja väkimäärän väheneminen. Vanhenevan väestön palvelutarpeen kasvu lähivuosina on merkittävän suurta. Samanaikaisesti vähenevä asukasmäärä erityisesti työikäisen väestön osalta pienentää verotulopohjaa. Me valtuutetut joudumme takuuvarmasti nopealla aikataululla pohtimaan sitä, miten tulevaisuuden tulojen ja menojen epätasapaino hoidetaan. Ratkaisujen löytyminen on aivan kriittistä, jos ja kun haluamme ylläpitää nykytasoisen palvelutarjonnan ja edelleen kehittää sitä.

Yksi ratkaisu on elinvoiman kehittyminen. Elinvoimaiseen kaupunkiin liitettäviä termejä voisivat olla kasvu, kilpailukyky, menestyminen, vetovoima, houkuttelevuus, dynaamisuus, energisyys ja ketteryys. Elinvoima liittyy paremman tulevaisuuden tavoitteluun, vahvaan tulevaisuususkoon. Elinvoimainen kaupunki kasvaa tavalla tai toisella: joko syntyvyyden enemmyydellä tai muuttovoitolla. Kasvu voi olla myös vaikkapa vierailijoiden määrässä ja investointien suuruudessa.

 

Elinvoimainen kaupunki sykkii elämää. Siellä elinvoima on tekemisen meininkiä. Se ei ole paikalleen jäämistä vaan koko ajan kehittymistä. Tällaisessa kaupungissa on kykyä tarttua haasteisiin ja saada tuloksia aikaan. Kykyä toteuttaa asioita.

Elinvoima ei kuitenkaan kasva elinvoima-sanaa viljelemällä. Sen edistäminen vaatii tekoja. Se vaatii meiltä rohkeutta, innovatiivisuutta, tulevaisuudenuskoa ja yhteistyötä. Meidän tulee ajatella uudella tavalla ja kuntalain vaatimuksetkin huomioiden. Meidän tulee ymmärtää kokonaisuus.  Valtuutettuina valtuustosalin katto ei voi ajatteluamme rajoittaa vaan meidän on kyettävä nousemaan korkealle ja katsomaan kaupunkikokonaisuutta laajasti.

 

 

Elinvoiman edistämiseen liittyy oleellisesti kaupungin mainekuva. Se joko huokuu ulkopuolisille positiivisuutta tai sitten ei. Itse uskon, että positiiviset asiat ruokkivat uusia positiivisia asioita ja siksi esitän teille kaikille pyynnön toimia ja käyttäytyä sekä nähdä ja puhua asioista siten, että päättäjinä me yhdessä edistämme Imatran imagoa emmekä tuhoa sitä.


Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja imatralaiset

Uusi valtuustokausi voi aina olla uuden alku. Valtuustokauden pituinen matka alkaa sen ensimmäisestä askeleesta. Minä olen valmis sen askeleen ottamaan ja haastan teidät kaikki mukaan rakentamaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista, suvaitsevaa sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta.

 

16.08.2021Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinta
24.05.2021Tilinpäätösvaltuusto; esittelypuheenvuoroni
15.05.2021Katukanava-kirjoitus Imatran toimintakulttuurin muutoksesta
03.05.2021Eriävä mielipide Mansikkalan koulun vararehtorivalintaan
26.04.2021Eriävä mielipide kaupunginjohtajavalintaan
26.04.2021Puhe kaupunginvaltuusto 26.4.2021 - kaupunginjohtajavalinta
06.03.2021Riitta Uosukainen tukee Annan kuntavaaliehdokkuutta
06.03.2021Ehdolle kuntavaaleihin
01.02.2021Mioni-yrityspuistoon liittyvä keskustelu
19.01.2021Kaupungin johtamisrakenteesta, Katukanava-kirjoitus

Siirry arkistoon »