Eriävä mielipide kaupunginjohtajavalintaan

26.04.2021

Eriävä mielipide

Kaupunginvaltuusto 26.4.2021, 11§

 

Kaupunginjohtajan valinta

 

Me allekirjoittaneet olemme jättäneet pöytäkirjaan eriävän mielipiteemme ja liitämme sen tällä asiakirjalla kirjallisesti pöytäkirjaan.

 

Kaupunginjohtajan virkaan olisi pitänyt valita Kaisa Heino. Virkavalinnan peruste ei ole kelpoisuus tehtävään vaan pätevyys ja ansioituneisuus. Pätevyys ja ansioituneisuus tulee objektiivisesti selvittää. Henkilöstön valintapäätöksen perustelujen ydin on hakijoista tehty ansiovertailu. Lähtökohtaisesti perustuslain säännökset edellyttävät tätä. Myös Kuntaliiton mukaan huolellisesti ja tasapuolisesti tehty hakijoiden ansiovertailu on keskeinen osa virkavalintapäätöksen perustelua. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tämän harkinnan perusteella tulee valita ansioitunein hakija.

 

Kaupunginjohtajavalinnan tulee kokonaisuudessaan noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Perustuslain 125 § 2.momentti ilmaisee ”Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin” ja ne ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.”

Tässä lainkohdassa mainittu taito viittaa hakijan koulutukseen ja ammatilliseen kokemukseen suhteessa täytettävään tehtävään ja on käytännössä keskeisin asia, jonka perusteella asia on ratkaistava.

 

Kaisa Heinolla on kunta-alan ammatillista kokemusta vaativista tehtävistä ja johtotehtävistä yhteensä 15 vuotta. Virkaan valitulla ei ole minkäänlaisista kokemusta kunta-alan viranhoitotehtävistä päivääkään. Myös soveltuvuusarvioinnin lopputulema on Kaisa Heinon eduksi. Kaisa Heinoa suositellaan soveltuvuustestien perusteella tehtävään varauksitta.

 

Prosessissa ei ole tullut ilmi mitään muutakaan perustetta, joka olisi laillisesti ja objektiivisesti arvioiden voinut kokonaisharkinnassa kääntää ansioituneisuusvertailun kenenkään muun hakijan eduksi.

 

Perustuslain lisäksi valintaa säätelee Yhdenvertaisuuslain 8§, joka kieltää syrjimisen millään henkilöön liittyvällä perusteella. Valinnassa tulee huomioida myös laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli ns. tasa-arvolain 8 § koskien syrjintää työelämässä. Laki nimenomaisesti kieltää, ettei työnantaja saa tehtävään valitessaan syrjäyttää henkilöä, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö.

 

 

Imatralla 27.4.2021

 

 

Anna Helminen                   Anu Urpalainen                  Mikko Airas

Tommi Matikainen             Matti Hirvonen                   Sanna Prior

Irma Hujanen                      Kaisa Kontiainen                 Jerena Juutilainen

Marja-Leena Patrakka        Lilla Saaristo                       Jouko Partanen

16.08.2021Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinta
24.05.2021Tilinpäätösvaltuusto; esittelypuheenvuoroni
15.05.2021Katukanava-kirjoitus Imatran toimintakulttuurin muutoksesta
03.05.2021Eriävä mielipide Mansikkalan koulun vararehtorivalintaan
26.04.2021Eriävä mielipide kaupunginjohtajavalintaan
26.04.2021Puhe kaupunginvaltuusto 26.4.2021 - kaupunginjohtajavalinta
06.03.2021Riitta Uosukainen tukee Annan kuntavaaliehdokkuutta
06.03.2021Ehdolle kuntavaaleihin
01.02.2021Mioni-yrityspuistoon liittyvä keskustelu
19.01.2021Kaupungin johtamisrakenteesta, Katukanava-kirjoitus

Siirry arkistoon »