Katukanava-kirjoitus Imatran toimintakulttuurin muutoksesta

15.05.2021

Päätöksenteossa ei ole kyse painikisoista vaan sitoutumisesta päätettyihin arvoihin

 

Ex-kaupunginjohtaja Pertti Lintunen viittasi 8.5. Uutisvuoksen haastattelussa kaupungin päätöksentekoon ja totesi, että yhteisen päämäärän tulee olla selvä. Tällöin se kestää kritiikkiäkin. Olen Lintusen kanssa täysin samaa mieltä. Kunnan selvä päämäärä muodostuu kaupunginvaltuuston määrittämän strategian, talouden raamien, erilaisten ohjelmien sekä organisaation toiminnalle ja päätöksenteolle määritettyjen arvojen kautta. Niiden on oltava kristallinkirkkaita, vähintään niistä päättäneille päättäjille.

Imatralla päämäärän asettamiseen liittyvät kaupunkilaisten kannalta kaikkein tärkeimmät päätökset ovat syntyneet täysin yksimielisesti, ilman äänestyksiä. Mitä sen pitäisi kertoa? No ainakin sen, että tehtyyn päätökseen ollaan yksimielisesti kaikkien valtuustoryhmien toimesta päätöshetkellä oltu valmiita sitoutumaan.

Tarkastelin syyskaudesta 2019 lähtien tähän päivään asti pidettyjä kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä. Kaupunginhallitus on kokoontunut 49 kertaa. Näissä on käsitelty yli 600 kokouspykälää ja niistä kymmenessä on äänestetty. Äänestyspäätöksissä on milloin ollut kyse pyörätien tekemisestä, milloin virkavalinnasta. Viimeisen kolmen kuukauden aikana äänestyksiä on ollut 4.

Viimeisten äänestysten taustalla ei minusta ole kyseessä Lintusen esittämä yhden tai kahden äänen eroon päättyvä painikisa vaan vahvat näkemyserot siitä, tuleeko päätöksenteossa noudattaa valtuuston yksimielisesti asettamia pelisääntöjä ja lakia vai ei.

Imatran vahvuus on viime vuosina ollut ketterä päätöksenteko, etukenossa tehtävä varautuminen tulevaisuuteen ja vahva sitoutuminen yli puoluerajojen. Usean valtuustokauden kokemuksella voin todeta tämän suunnan kääntyneen viime aikoina kohti vanhanaikaista päätöksentekokulttuuria ja jopa täysin kyseenalaista lain vaatimusten aliarvioimista esim. hyvän hallinnon periaatteiden ja avoimuuden huomioimatta jättämisen kautta.

Nykyaikaisen kunnan tunnusmerkit ovat tulevaisuussuuntautuneisuus, vastuullisuus, eettisyys ja avoimuus. Imatran kaupungin päätöksenteon on syytä palata näiden tunnusmerkkien edistämiseen ja omien arvojen noudattamiseen välittömästi. Kaupunki ja kaupunkilaiset ansaitsevat tämän.

Anna Helminen

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Linkki Uutisvuoksen sivuille: https://www.uutisvuoksi.fi/paikalliset/4145557

16.08.2021Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinta
24.05.2021Tilinpäätösvaltuusto; esittelypuheenvuoroni
15.05.2021Katukanava-kirjoitus Imatran toimintakulttuurin muutoksesta
03.05.2021Eriävä mielipide Mansikkalan koulun vararehtorivalintaan
26.04.2021Eriävä mielipide kaupunginjohtajavalintaan
26.04.2021Puhe kaupunginvaltuusto 26.4.2021 - kaupunginjohtajavalinta
06.03.2021Riitta Uosukainen tukee Annan kuntavaaliehdokkuutta
06.03.2021Ehdolle kuntavaaleihin
01.02.2021Mioni-yrityspuistoon liittyvä keskustelu
19.01.2021Kaupungin johtamisrakenteesta, Katukanava-kirjoitus

Siirry arkistoon »