Eriävä mielipide Mansikkalan koulun vararehtorivalintaan

03.05.2021

Eriävä mielipide; liitetty kirjallisena pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus 3.5.2021, 135§

 

Apulaisrehtorin virkasuhde 1.8.2021 alkaen (vakanssi 20008),

Mansikkalan koulukeskus

 

Me allekirjoittaneet olemme jättäneet pöytäkirjaan eriävän mielipiteemme ja liitämme sen tällä asiakirjalla kirjallisesti pöytäkirjaan.

 

Mansikkalan apulaisrehtorin virkaan olisi pitänyt valita päätösesityksen mukaisesti Katri Kurronen. Virkavalinnan peruste ei ole kelpoisuus tehtävään vaan pätevyys ja ansioituneisuus. Pätevyys ja ansioituneisuus tulee objektiivisesti selvittää. Henkilöstön valintapäätöksen perustelujen ydin on hakijoista tehty ansiovertailu. Lähtökohtaisesti perustuslain säännökset edellyttävät tätä. Myös Kuntaliiton mukaan huolellisesti ja tasapuolisesti tehty hakijoiden ansiovertailu on keskeinen osa virkavalintapäätöksen perustelua. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tämän harkinnan perusteella tulee valita ansioitunein hakija.

 

Esitys Katri Kurrosen valinnasta virkaan on perustunut asiantuntijoista koostuvan haastatteluryhmän yksimieliseen esitykseen. Vain heillä on ollut ymmärrys tehtävän sisällöstä, siinä vaadittavasta osaamisesta sekä heillä on ollut mahdollisuus hakupapereiden lisäksi tavata hakijat. Näin ollen heidän esityksensä pohjautuu kokonaisarvioon, jota virkavalinnassa tulee noudattaa ja kunnioittaa.

 

Perustuslain lisäksi valintaa säätelee Yhdenvertaisuuslain 8§, joka kieltää syrjimisen millään henkilöön liittyvällä perusteella. Valinnassa tulee huomioida myös laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli ns. tasa-arvolain 8 § koskien syrjintää työelämässä. Laki nimenomaisesti kieltää, ettei työnantaja saa tehtävään valitessaan syrjäyttää henkilöä, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö.

 

 

Imatralla 3.5.2021

 

 

Anna Helminen                   Mikko Airas

 

 

16.08.2021Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinta
24.05.2021Tilinpäätösvaltuusto; esittelypuheenvuoroni
15.05.2021Katukanava-kirjoitus Imatran toimintakulttuurin muutoksesta
03.05.2021Eriävä mielipide Mansikkalan koulun vararehtorivalintaan
26.04.2021Eriävä mielipide kaupunginjohtajavalintaan
26.04.2021Puhe kaupunginvaltuusto 26.4.2021 - kaupunginjohtajavalinta
06.03.2021Riitta Uosukainen tukee Annan kuntavaaliehdokkuutta
06.03.2021Ehdolle kuntavaaleihin
01.02.2021Mioni-yrityspuistoon liittyvä keskustelu
19.01.2021Kaupungin johtamisrakenteesta, Katukanava-kirjoitus

Siirry arkistoon »