Maapoliittisen ohjelman käsittely kaupunginvaltuustossa

07.12.2020

Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa kaupunginvaltuusto määrittelee kaupungin maapoliittiset tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseksi. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvistä periaatteista kuntalaisille ja muille sidosryhmille.

Maapoliittinen ohjelma ohjaa kaupungin toimintaa maa-alueiden hankinnassa ja luovuttamisessa, näihin johtavien sopimusten laatimisessa, maanhallinnassa ja kaavoituksessa.

 

Maankäyttöpolitiikalla on suuri merkitys kaupungin strategian toteuttamisessa. Itse maapoliittinen ohjelma on erittäin merkityksellinen, strateginen asiakirja.

- valmistelu alkanut kaupunginhallituksen kautta valtuuston seminaarilla

- valtuustoryhmiä kuultu

- valmistelu ansiokasta, strategista, asiakirja on selkeä ja luo raamit ja selkeyttä toiminnalle

- hallitus kävi keskustelun ja jopa äänesti yhdestä kohdasta

- luonto, ympäristö, liikunta- ja vapaa-aika ja kulttuuriarvoja kunnioittaen

- kyseinen kohta ja täydennys liittyi rantatonttien ja rantanäkymätonteiksi soveltuvia maa-

alueiden hankkimiseen Saimaan ja Vuoksen rannoilta

- hallituksessa oli kahta näkemystä: se, että täydennys lisätään ja sitä ei lisätä

- luonto-, ympäristö-, kulttuuri jne. arvot ovat tärkeitä ja tulevat huomioiduiksi normaalissa kaavaprosessissa ja päätöksenteossa automaattisesti; tämän hallituksessa olleen muutosesityksen sisältö on asiakirjan eri kohdissa

 

- näitä arvoja on kirjattu koko maapolitiikan osalta strategisiin tavoitteisiin mm. kohdassa 4.1:

- Maapolitiikan tulee tukea myös Imatran ilmasto-ohjelman 2019- 2030 tavoitteita kestävän kehityksen näkökulmat ja ympäristönäkökulmat huomioiden.

- samoja arvoja on myös kohdassa 4.3, jossa tavoitteeksi on asetettu luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

 

Edellä mainitut ja muutosesityksessä olleet luonto- yms. arvot ovat tärkeitä ja olemme niihin valtuustona sitoutuneet jo erillisissä päätöksissä mm. ympäristöstrategioiden osalta. Kuten todettu, nämä arvot on jo kirjattu maapoliittiseen ohjelmaan koko asiakirjaa ohjaavina tavoitteina.

Näin ollen niitä ei ole tarpeen kirjata yksittäisten toimenpiteiden, kuten vain esim. tietyntyyppisen maanhankinnan (tässä tapauksessa siis kyse oli maininnasta, joka koski vain rantatontteja ja rantanäkymätontteja Saimaan ja Vuoksen rannoilla).

 

Se, mitä tarvittaessa voimme tehdä, on kirkastaa ja selkeyttää maapoliittisen ohjelman sanomaa näistä yhteisistä tavoitteistamme. Siis niistä, jotka jo tässä asiakirjassa ja strategiassamme ovat eri kohdissa sisäänkirjoitettuna. Näiden meidän, koko tämän valtuuston yhdessä asettamien arvojen tulee ohjata toimintaa kaikessa maapolitiikassa, ei vain yksittäisessä sen osa-alueessa, kuten rantatonttien hankinnassa.

06.03.2021Riitta Uosukainen tukee Annan kuntavaaliehdokkuutta
06.03.2021Ehdolle kuntavaaleihin
01.02.2021Mioni-yrityspuistoon liittyvä keskustelu
19.01.2021Kaupungin johtamisrakenteesta, Katukanava-kirjoitus
07.12.2020Maapoliittisen ohjelman käsittely kaupunginvaltuustossa
09.11.2020Talousarviovaltuusto
05.11.2020Kommentti Imatrankosken koulu nuorisotilaksi -aloitteen käsittelyyn liittyen
25.05.2020Tilinpäätösvaltuusto
05.12.2019Imatran kaupungin henkilöstöjuhla -juhlapuhe
11.11.2019Talousarviovaltuusto

Siirry arkistoon »