Kaupunginjohtajan valinta, kaupunginvaltuusto

24.04.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 

Kun kaupunginjohtajan virka julistettiin avoimeksi viime vuoden loppupuolella, kaupunginhallitus päätti mm. rekrytointiprosessin etenemisestä ja haun kriteereistä. Prosessin eteenpäin viemiseksi asetettiin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista koostuva haastatteluryhmä ja prosessin valmistelu annettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajiston tehtäväksi. Haastatteluryhmän yhteisenä näkemyksenä oli haun läpivienti avoimella prosessilla ja tulevista hakijoista parhaan mahdollisen henkilön löytäminen.

 

Kaupunginhallitus kävi läpi hallintosäännössä määritellyt kaupunginjohtajan pätevyysvaatimuksen ja kaupunginjohtajan tehtävätHallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan tulee olla korkeakoulu- tai sitä vastaavan tutkinnon suorittanut. Kaupunginjohtajan tehtävänä on mm. johtaa, valvoa ja kehittää kaupungin hallintoa, taloutta ja elinkeinopolitiikkaa. Hänen tehtävänä on huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtajan tulee myös seurata ja ohjata tytäryhteisöjen toimintaa. Hän vastaa kaupungin markkinoinnista. Kaupunginjohtaja on kaupungin kasvot ulospäin. 

 

Ennen hakuilmoituksen julkaisemista kaupunginhallitus keskusteli kaupunginjohtajalta vaadituista ominaisuuksista peilaten niitä hallintosäännössä määritettyihin tehtäviin siis äsken mainitsemiini. Arviointia ja panostusta tehtiin myös kaupungin strategia huomioiden. Vähäisenä ei ollut myöskään keskustelu tulevaisuudessa kuntakentässä tapahtuvista muutoksista maakuntahallinnon myötä. Nämä kaikki huomioiden päädyttiin yhteisesti ja yksimielisesti siihen, että kaupunginjohtajalta vaadituissa ominaisuuksissa korostettiin verkostoja ja elinkeinoelämän tuntemusta. Samassa yhteydessä todettiin, että kaupunginjohtajan tehtävä edellyttää vahvoja strategisia valmiuksia, muutosprosessien hallintaosaamista ja erittäin vahvaa kokonaisuudenhallintaa. 

 

Prosessi on ollut hyvin monivivahteinen ja pitkä. Luonnollinen tauko asian käsittelyssä tuli joulukuun tragedisten tapahtumien ja uudelleenhaun myötä. Haastatteluryhmän kokoonpanoon tuli muutos ja keskusteltiinpa tuohon aikaan myös kiivaasti siitä, onko hakukriteereitä ja hallintosääntöä noudatettava hakijoiden kelpoisuuden arvioinnissa. Päädyttiin siihen, että on. Pelisäännöt eivät voi muuttua kesken pelin. 

 

Jatketun hakuajan jälkeen haastatteluryhmä arvioi hakemukset ja valitsi haastateltavat. Haastattelut vietiin läpi rekrytointikonsultin johdolla siten, että kaikille haastateltaville kysymysrunko, järjestys ja haastattelun kulku olivat samat. Haastattelujen perusteella konsultti muodosti hakijoista oman näkemyksensä ja niin teki jokainen haastatteluryhmän jäsenkin. Voin vakuuttaa omalta osaltani, että oma arvioni haastattelutilanteen jälkeen kunkin haastateltavan soveltuvuudesta Imatran kaupunginjohtajan tehtävään perustui vain ja ainoastaan henkilöstä haastattelussa saatuun käsitykseen: käsitykseen hänen näkemyksistäkäsitykseen hänen sitoutumisesta ja osaamisestakäsitykseen ja mielikuvaan aitoudesta ja rehellisyydestä. Mielikuvan lisäksi korostin, myös koko haastatteluryhmälle, kunkin hakijan osalta koko prosessin ajan peilaamaan hakijoita hallintosäännössä määritettyihin tehtäviin ja hakuvaiheessa määritettyihin kriteereihin. Olimme etsimässä vahvaa strategisen ajattelun omaavaa kokonaisuudenhahmottajaa ja elinvoiman edistäjää.  Haastatteluryhmässä kävimme tästä keskustelua. Keskustelun perusteella ryhmä valitsi kolme hakijaa soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarviointien tulokset vahvistivat ainakin omalta osalta haastatteluissa muodostuneita näkemyksiäni.

 

Kaupunginjohtajan tehtävän vaativuudesta johtuen kaupunginjohtajavalinnan tulee perustua huolelliseen tutustumiseen, arviointiin ja henkilöiden haastatteluihin. Tässä hakuprosessissa arviointi on jatkoon päässeiden osalta tehty. Valtuutetuilla on ollut mahdollista arviointeihin tutustua. Samoin jatkoon valittuja kolmea ehdokasta on ollut mahdollisuus haastatella. Näin kullakin tässä salissa istuvalla on ollut mahdollisuus tehdä oma, henkilökohtainen valintansa. 

 

Johtaviin tehtäviin ei valita ihmisiä huutoäänestyksellä. Valintaa ei voi tehdä lehtien palstoilla. Ei vaikka oma ehdokas olisi omasta mielestä kuinka hyvä. Ei, jos vertailukohtaa ei ole. Miten voi sanoa, että joku on toista parempi tai toista soveltuvampi, jos ei voi verrata muihin ehdokkaisiin. Jos ei ole vertailukohtaa. Jos vaikka ei ole ihmistä koskaan tavannut. Näin ollen valinnan voi perustellusti tehdä vain ne, joilla tämä arviointiin ja haastatteluun pohjautuva tieto on. Ja se tieto on teillä, hyvät valtuutetut. 

 

Kaupunginjohtajan tehtävään valittavan osalta valinnassa asetettujen kriteereiden tulee täyttyä parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä valinnassa henkilön tulee olla tehtävään sopiva. Tässä valinnassa ihmisen sopivuus ei saa olla kiinni puoluekirjasta. Me emme ole olleet etsimässä tietyn puolueen ehdokasta. Me emme ole olleet etsimässä ehdokasta, joka on jonkun puolueorganisaation mielestä tehtävään sopiva. Näin me haun alussa haastatteluryhmässä sovimme, kun keskustelimme hakuprosessin avoimuudesta. Minä otin nämä pelisäännöt tosissani. Me olemme valitsemassa Imatralle kaupunginjohtajaa.Minun henkilökohtainen valintani ja näkemykseni kaupunginjohtajavalinnassa on perustunut kokonaisarvioon eikä näkemykseni ole muuttunut matkan varrella. 

 

Tästä prosessista ei voi antaa täysiä tyylipisteitä. Yhteisistä pelisäännöistä ei aina prosessin aikana pidetty kiinni. Avoimuus jopa haastatteluryhmän sisällä tuppasi välillä unohtumaan. Erityisesti prosessin loppuvaiheen käänteet ja pelaaminen eivät edesauta kunnallisen päätöksenteon arvostusta sekä uskoa ja luottamusta avoimuuteen. Ne eivät myöskään edesauta Imatran positiivisen maineen muodostumista paikallisesti ja valtakunnallisesti. 

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Hakuprosessin ollessa nyt loppusuoralla, käytän mahdollisuuden Imatran kaupungin puolesta kiittää kaikkia hakijoita heidän osoittamasta kiinnostuksesta kaupunginjohtajan tehtäväämme kohtaan

Tulevalle kaupunginjohtajalle toivotan onnea ja menestystä tehtävässä Imatran ja imatralaisten parhaaksi. Päättäjille, nykyisille ja uusille, toivon viisautta tukea uutta kaupunginjohtajaa tehtävässään. Imatra ja imatralaiset ansaitsevat sen.

 

 

 

 

24.04.2017Kaupunginjohtajan valinta, kaupunginvaltuusto
18.03.2017Hannu Sopasen muistokonsertti
11.02.2017Imatran uuden teatetrin avajaiset
19.12.20166. luokkalaisten itsenäisyyden ja joulun juhla
14.12.2016Talousarviovaltuusto
13.12.2016Tiina Wilén-Jäppisen muistovaltuusto
06.12.2016Itsenäisyyspäivän juhla Kulttuuritalo Virrassa
14.10.2016Kouluverkko kaupunginvaltuustossa
08.10.2016Kulttuuritalo Virta 30 v
20.06.2016Tilinpäätösvaltuusto

Siirry arkistoon »