Talousarviovaltuusto

14.12.2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 

Nyt käsiteltävänä oleva vuoden 2017 talousarvio on monella tapaa hyvin mieleenpainuva. Tämä valtuusto käsittelee tänään viimeisen talousarvionsa, jota se itse ainakaan ei tule käsittelemään. Viime vuodet ovat olleet isojen muutosten aikaa. Olemme tehneet merkittäviä päätöksiä. Olemme muuttaneet talousarvioiden ja talousseurannan käsittelytapaa paperisesta sähköiseen. Olemme keskustelleet ja panostaneet raportointiin. Voisin jopa todeta, että olemme entistä paremmin oppineet ymmärtämään strategian merkityksen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

 

Meillä on pohjalla noin kuukausi sitten tehdyt veroprosenttipäätökset. Tuloveroprosentin pitäminen ennallaan 20 prosentissa tuo kaupungille ensi vuonna likimain 3 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja kuin kuluvana vuonna. Yhteisöverojen määrä tulee vähenemään edelleen ja kiinteistöveroni oletetaan nousevan hiukan, mutta näiden molempien muutoksen merkitys ja vaikutus on melko vähäinen. Kokonaisuudessaan verotulolajien muutokset nämä johtavat ensi vuoden osalta kokonaisverokertymän laskuun kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna.

 

Ympäröivän maailman tila aiheuttaa edelleen ensi vuonna haasteita. Kuten todettu, verokertymä ei kasva. Erityisen suuren huolen aiheuttaa edelleen korkeana pysyvä työttömyys. Työttömyyden lisäksi isona haasteenamme ovat työttömyyden lieveilmiönä usein tuleva syrjäytyminen ja erilainen pahoinvointi.

 

Talousarvion yleiset periaatteet ovat aiempien vuosien kaltaiset: tasapainoinen talous, vuosikate kattaa poistot, elinkeinopoliittiset investoinnit on käsitelty irrallaan perusinvestoinneista.  Tasapainoinen ja terve talous on edelleen Imatralla yksimielinen tavoite ja yhteinen päämäärä.

 

 

Meillä on takana erinomaiset kokemukset kehittämiskorityöskentelystä tältä vuodelta. Olemme kaiken kaikkiaan etsineet uusia tapoja toimia. Tällainen uudenlainen lähestymistapa on mielestäni vahva viesti siitä, että sopeuttamista ja tehostamista haetaan ensisijaisesti isoista puroista ja pitkävaikutteista muutoksista siten, että strategian tavoitteita ei samalla romuteta. Tulevaisuudessakin tärkeä vaatimus tullaan asettamaan tuottavuuden ja tehokkuuden nousulle sekä elinvoiman lisäämiselle. Katse on siis vahvasti paitsi tässä hetkessä, myös tulevaisuudessa.

 

Talousarvion positiivinen viesti kuntalaisten suuntaan on mielestäni se, että olemme vaikeassa tilanteessa edelleen tasapainoisessa talousarviossa, lähtökohtana on toimintojen tehostaminen prosessien ja kehittämisen kautta. Nyt käsiteltävä talousarvio pyrkii vastamaan edelleen elinvoimaisuuden lisäämisen vaatimukseen ja tarpeeseen vaikkapa markkinointipanostusten ja elinkeinopoliittisten investointien kautta. Edelleen ensi vuonna palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen käytetään merkittävä summa, noin 150 miljoonaa euroa rahaa. Siitä rahasta iso osa on edelleen lisäämässä elinvoimaa ja hyvinvointia Imatralla ja Imatran seudulla hankintojen ja palkkaverotuksen kautta.

 

Rahallisen panostuksen lisäksi talousarvio sisältää asioiden laadullista kehittämistä ja siten todellista vaikuttavuutta.

 

Käyttötalouden lisäksi ensi vuonna tullaan käyttämään yli 8 miljoonaa perusinvestointeihin ja elinkeinopoliittisiin investointeihin. Kunnallistekniikan osalta jatketaan hyväksi todettua aluesaneeraustapaa, jossa alueet tehdään kaiken infran osalta kerralla valmiiksi. Infrainvestointien määrä on yli 5 miljoonaa eli erittäin merkittävä osuus koko investoinneista.

 

Digitalisaatioon panostaminen on tulevaisuutta ja jo tätäkin päivää. Panostuksia oppimisympäristöihin ja laitteisiin jatketaan ensi vuonna.  Mielestäni tämä on itsestään selvää ja tästä sitoutumisesta on huolehdittava tulevaisuudessakin.

 

Erilaisten sähköisten menettelyjen ja palveluiden lisääminen nopealla aikataululla on ensiarvoisen tärkeää. Olen tosi tyytyväinen siitä, tulevalle vuodelle ollaan panostamassa esim. sähköiseen kulunvalvontaan ja erilaisiin digihankkeisiin. Näille investoinneilla, jos millä, elämme ajassa ja parannamme samalla kuntalaisten saamaan palvelua.

 

Olemme edelleen kuluvana vuonna ja tässä talousarvioprosessissa kaupunginhallituksessa keskustelleet konserniohjauksesta ja sen merkityksestä. Olemme käsitelleet säännöllisesti ja toistuvasti konserniyhtiöille asetettavia tavoitteita.

 

Hallitus keskusteli tavoiteasetannasta koko talousarvioprosessin ajan. Talousarvion taloudellinen tavoite oli kohtuullisen helppo saada kasaan. Enemmän työtä tehtiin tavoiteasetannan kanssa.

                                                                              

Olen itse pitänyt ehdottoman tärkeänä, että taloudellisten mittareiden lisäksi panostamme laadullisten mittareiden seurantaan. Laadun seuranta tulee varmistaa myös emokaupungin toiminnoissa. Saadaanko rahalla sitä, mitä on kuviteltu ja toisaalta, onko palvelu tasalaatuista siitä huolimatta, että se tuotetaan eri toimipisteissä ja erilaisten henkilöiden voimin?

 

Tavoiteasetannan tilasta tällä hetkellä olen tosi tyytyväinen. Me olemme käyttäneet strategiaa pohjana ja johtaneet siitä pitkän aikavälin, valtuustokauden mittaiset ja tulevan talousarviovuoden mittaiset tavoitteet. Seuranta konkreettisen tavoitteen ja mittarin kautta helpottaa meidän kaikkien työtä ja erityisesti se tulee helpottamaan ensi kesänä uusien valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten sisään pääsemistä asioiden hoitoon kesken talousarviovuoden.

 

 

Hyvät läsnäolijat,

Haluan omalta osaltani kiittää valmistelevia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä siitä työstä, jolla talousarviovuosi 2017 voidaan jälleen kerran aloittaa huomattavasti helpommista lähtökohdista kuin monessa muussa Suomen kunnassa. Erityisesti toivon meille kaikille, niin luottamushenkilöille kuin virkamiehille, sitoutumista yhteisesti sovittavien tavoitteiden saavuttamiseen. Haasteellisessa tilanteessa, jos missä, tarvitaan vahvaa sitoutumista ja johtajuutta. Tarvitsemme edelleen rutkasti avointa mieltä, innovatiivisuutta ja yhteenhiileen puhaltamista. Meidän on välttämätöntä oppia päästämään irti vanhasta ja meidän on innostuttava oppimaan uutta. Vain näin toimien voimme jatkaa isojen tärkeiden päätösten tekemistä heti ensi vuoden alussa. Näin toimien tulemme varmasti löytämään ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja tarjoavat parhaan mahdollisen ratkaisun kuntalaisten kannalta.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Kaupunginhallitus luovuttaa valtuuston käsittelyyn yksimielisesti hyväksymänsä talousarvion vuodelle 2017.

Sen myötä haluan kiittää teitä arvoisat luottamushenkilökollegat ja viranhaltijat hyvin sujuneesta yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Kaupungin henkilökuntaa haluan kiittää kunkin omasta panoksesta kuntalaisten hyväksi. Elämme muutoksen aikoja, joissa iso osa muutoksesta ja tarpeesta tulee ulkoa annettuna. Muutoksen kanssa tulee oppia elämään ja on opittukin elämään. Muutoksen mahdollisuudet pitää hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän työhön toivotan työniloa ja innovatiivisuutta.

 

Ja kaikille yhteisesti toivotan rauhallista joulunodotusta ja joulua sekä ennen kaikkea menestyksekästä tulevaa vuotta!

 

24.04.2017Kaupunginjohtajan valinta, kaupunginvaltuusto
18.03.2017Hannu Sopasen muistokonsertti
11.02.2017Imatran uuden teatetrin avajaiset
19.12.20166. luokkalaisten itsenäisyyden ja joulun juhla
14.12.2016Talousarviovaltuusto
13.12.2016Tiina Wilén-Jäppisen muistovaltuusto
06.12.2016Itsenäisyyspäivän juhla Kulttuuritalo Virrassa
14.10.2016Kouluverkko kaupunginvaltuustossa
08.10.2016Kulttuuritalo Virta 30 v
20.06.2016Tilinpäätösvaltuusto

Siirry arkistoon »